• Sekunda przestępna

    Czy wiedzieliście, iż w Sylwestra zabawa potrwa aż sekundę dłużej?

    Dodatkowa sekunda zwana przestępną dodawana jest dla korygowania różnicy między międzynarodową skalą czasu wyznaczaną przez zegary atomowe a czasem wyznaczanym na podstawie obserwacji astronomicznych.

    Daty dodawania sekund przestępnych określa Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (IERS, ang. International Earth Rotation and Reference Systems Service). Ostatnia, 36. sekunda przestępna dodana została 30 czerwca 2015, o godzinie: 23:59:60 UTC. Kolejna, 37., sekunda przestępna zostanie dodana w dniu 31 grudnia 2016, o godzinie 23:59:60 UTC.

    Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU – International Astronomical Union) przyjęła zasadę dopasowywania czasu atomowego TAI (Temps Atomique International) do czasu UT1 (Universal Time) uzyskiwanego z obserwacji astronomicznych. Uzyskano w ten sposób koordynowany czas atomowy, oznaczony jako UTC (Universal Time Coordinated). Było to bardzo ważne dla tradycyjnej nawigacji morskiej oraz w prowadzeniu dokładnych obserwacji astronomicznych. Zgodnie z decyzją IAU od 1972 roku czas atomowy UTC jest korygowany skokowo o 1 s, aby różnica między czasem UTC a czasem UT1 nie przekroczyła wartości 0,9 s. Korekty dokonuje się na koniec ostatniego dnia grudnia lub ostatniego dnia czerwca w danym roku, a informacja o konieczności i terminie wprowadzenia sekundy przestępnej podawana jest przez IERS z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

    Jednocześnie jesteśmy duchem ze wszystkimi adminami na nocnej zmianie, którzy będą musieli pracować dłużej.