• Sekunda przestępna

    Czy wiedzieliście, iż w Sylwestra zabawa potrwa aż sekundę dłużej? Dodatkowa sekunda zwana przestępną dodawana jest dla korygowania różnicy między międzynarodową skalą czasu wyznaczaną przez zegary atomowe a czasem wyznaczanym na podstawie obserwacji astronomicznych. Daty dodawania sekund przestępnych określa Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (IERS, ang. International Earth Rotation and Reference Systems […]